วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ความทรงจำ ที่ดีที่สุด


มารู้จักกันนะ

ชื่อ นางสาวนงนุช    ต้นแป้ะ ชื่อเล่น June ที่อยู่ 24 หมู่4 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช บ้านเกิดอยู่ที่ชัยภูมิ
ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ ราชภัฏนครศรีธรรมราช ปี3
คติ ทำในสิ่งที่รัก คืออิสระ  รักในสิ่งที่ทำ คือความสุข และทำทุกวันให้เป็นวันที่ดีที่สุดเสมอ